Skip directly to content

Home

MIRO innovation in smoking cessation

Een succesvolle aanpak van rookverslaving, en meer succesvolle stoppogingen; dat is het doel van MIRO. Sterfte en ziektelast door roken is onacceptabel hoog. In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dat zijn er 54 per dag. De overheid verdient jaarlijks ongeveer 2,5 miljard euro aan tabaksaccijnzen. De directe en indirecte kosten als gevolg van roken bedragen jaarlijks tussen de 2 en 3 miljard euro. Lees meer...

MIRO Nieuws

Publicatie

One-Hour Training for General Practitioners in Reducing the Implementation Gap of Smoking Cessation Care: A Cluster-Randomized Controlled Trial

Marjolein E. A. Verbiest MSc, Mathilde R. Crone PhD, Margreet Scharloo PhD, Niels H. Chavannes MD PhD, Victor van der Meer MD PhD, Ad A. Kaptein PhD, Willem J. J. Assendelft MD PhD

Nicotine & Tobacco Research 2013, July 19.

Huisartsen spelen een sleutelrol in het aanbieden van ondersteuning bij stoppen met roken. Een minimale interventie leidt tot een significante stijging van de motivatie bij rokers om te stoppen. Huisarts rapporteren echter barrières bij een structurele implementatie van stoppen-met-rokenbegeleiding. In deze publicatie wordt beschreven dat na 1 uur training huisartsen significant vaker vragen naar de rookstatus van hun patiënten. Daarnaast wordt er vaker een stopadvies gegeven. De training had echter geen positief effect op het aantal patiënten dat stopondersteuning ontving of was gestopt met roken. Toekomstige trainingprogramma's zullen om die reden extra nadruk moeten leggen op de benodigde kennis, vaardigheden en mogelijkheden voor huisartsen op het gebied van de doorverwijzing naar stopondersteuning. Op die manier hopen de auteurs dat rokende patiënten in de toekomst sneller via hun huisarts terecht komen bij geschikte stopondersteuning met een succesvolle stoppoging als einddoel.

Interesse? Via deze link kunt u de volledige publicatie op PubMed opvragen:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23873981

Conferentie

Op 22 november 2012 heeft in Madurodam de Conferentie: "Succesvolle COPD-zorg, wat mag het kosten?" plaatsgevonden.

Een verslag van de inspirerende presentaties van:
Prof.dr. Onno C.P. van Schayck, Hoogleraar preventieve geneeskunde en wetenschappelijk directeur Caphri, Maastricht
Prof.dr. Maureen M.P.M.H. Rutten-van Mölken, Bijzonder Hoogleraar Economische Evaluatie van Zorginnovaties voor chronisch zieken aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam
Dr. Ab A. Klink, voormalig minister van VWS en Hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Kunt u hier downloaden.